helloGúta

A helloGúta a tettek ifjoncainak gyűjtőszervezete. Forró Tibor, Tóth Péter és Forgács Attila 2010-ben kezdte el maguk köré gyűjteni a hozzájuk hasonló, öntevékeny, nyitott gondolkodású, tettre kész fiatalokat.

Nem volt céljuk egy tömegszervezet létrehozása, csupán olyan embereket kerestek és szólítottak meg, akik letettek valamit az asztalra és szerettek volna tenni a közösségükért, a gútaiakért.

A számtalan sikeres projectnek köszönhetően folyamatosan bővült a létszám, egyre többen csatlakoztak. Ezeknek az embereknek köszönhetően, valamint e befektetett energiának, munkának, tenni akarásnak és önzetlenségnek köszönhetően vált hamarosan a helloGúta a helyi civil közélet mozgatórugójává és közösségformáló tényezővé.

Témájuk a sport, kultúra, ifjúság, környezetvédelem, közösségépítés. Céljuk öntudatos polgárokat nevelni a gútaiakból. Munkamódszerük a példamutatás és kezdeményezőkészség. Innovatív és pozitív értékeket összekötő projectjeikhez aktívan pályáznak. Szeretnének maradandó pozitív változásokat hozni ebbe a mikro társadalomba, részt venni a közös jövő építésében önkormányzati szinten is.

Aki szereti Gútát, mindenki helloGútás egy kicsit.

kollazs