helloGúta

helloGúta je organizácia združujúca mladých mužov činu. Tibor Forró, Peter TóthAttila Forgács začali v roku 2010 okolo seba zhromažďovať samočinných ľudí s otvorenou mysľou, ktorí sú hotoví konať podobne ako oni.

Ich cieľom nebolo vytvoriť masovú organizáciu, hľadali a oslovovali iba ľudí, ktorí už položili niečo na stôl a chceli spraviť niečo pre spoločnosť, pre Kolárovčanov.

Vďaka nespočetným úspešným projektom sa ich počet rozrastal, viacerí sa k nim pridali. Vďaka nim, ich robote a snahe niečo dokázať sa stala organizácia helloGúta miestnou civilnou hnacou silou pre verejnosť.

Ich témou je šport, kultúra, mládež, životné prostredie, budovanie spoločenstva. Ich cieľom je vychovať v Kolárove sebavedomých občanov. Ich spôsob práce je byť príkladom a iniciátorom pre ostatných. Aktívne sa podieľajú na navrhovaní inovatívnych a pozitívnych hodnôt spájajúcich projekty. Radi by priniesli trvalé pozitívne zmeny do tohto mikro spoločenstva a radi by sa zúčastnili aj na budovaní spoločnej budúcnosti na úrovni samosprávy.

Ten, kto má rád Kolárovo, je tak trošku členom organizácie helloGúta.

kollazs