Voľby 2014

Nový uhol pohľadu 2014

HelloGúta je zastrešujúcou organizáciou aktívnych mladíkov, ktorá si už od roku 2010 začala okolo seba zbierať iniciatívnych, slobodomyseľných mladých ľudí, ktorí sú pripravení konať. Chceme priniesť trvalé, pozitívne zmeny do života tejto komunity. Zúčastniť sa budovania spoločnej budúcnosti. To všetko na komunálnej úrovni. Každý, kto má rád Kolárovo, je aspoň trošku súčasťou skupiny HelloGúta.

Náš volebný program pre komunálne voľby 2014 dostal meno “Nový uhol pohľadu”, lebo sme si stanovili revolučné poslanie, aké doteraz ešte nikto nevidel. Vybrali sme si najťažšiu, ale zároveň aj najdôležitejšiu úlohu: zmenu postoja. Pokým nebudeme rozmýšľať ako komunita a neuvedomíme si, že sme zodpovední za naše spoločné veci, dovtedy bude mesto bez smeru s čoraz horšou obývateľnosťou. Riešením je strategické plánovanie s komunitným základom – spôsob vytvárania konsenzu, ktorý podporuje tú skutočnosť, že dotknuté osoby sú schopné spoločne sformulovať predstavy do budúcnosti – pre obyvateľov samotných, ale aj pre mesto. Tento spôsob má dlhú tradíciu v niektorých krajinách Európskej únie – v bývalých členských štátoch socialistického bloku a v zopár južných štátoch je zatiaľ vo veľmi ranom štádiu. Je to spôsob plánovania založený na demokratických princípoch. Prvým krokom na tejto dlhej ceste je rozvoj spoločnosti. Je potrebné vzdelávanie komunity, byť schopný premýšľať o budúcnosti, zvýšiť aktivitu občanov Kolárova týkajúcu sa lokálnych záležitostí. Toto je kľúčom k šťastnejšej budúcnosti Kolárova.

EGON_SK

Okrem vyššie spomenutých považujeme za dôležité nasledovné témy:

0. Nezamestnanosť

Naša vyzdvihnutá, nultá téma! Vieme, že nezamestnanosť je najväčším problémom a nemožno ho nechať bez povšimnutia. Je takou otázkou, ktorú ani Európska únia, ani Slovenská republika zatiaľ nevedeli vyriešiť. Zdali by sme sa byť naivnými, keby sme si mysleli, že ho my, siedmi kolárovskí mladí muži, vyriešime… lebo toto sa sľúbiť musí, keďže je kampaň. Podľa nášho názoru by malo naše mesto čo najskôr zamestnať výborného odborníka na regionálny rozvoj, rovnako je potrebné zriadiť osobitný výbor, ktorého úlohou by bolo hľadanie východiska z tejto situácie. Týchto sedem ľudí zatiaľ bojuje proti nezamestnanosti tým, že v roku 2014 umožňuje každodennú prácu viac ako 50 kolárovským rodinám.

1. Prehľadná verejná správa

Rozvoj komunity, komunitné plánovanie, zodpovednosť voči komunite. Rozvoj komunikácie, modernizovanie rôznych komunikačných kanálov, vrátane webovej stránky mesta.

2. Kde sa dobre žije

Rozvíjanie mesta, dlhodobé plány (vízia, analýza, cieľ, realizácia). Racionalizácia parkovania v celom meste, obnovenie detských ihrísk, zjednotenie podobizne centra mesta.

3. “Ľudské zdroje” vo verejnom sektore

Účinnosť, zodpovednosť a spätná väzba vo verejných záležitostiach a kancelárskych procesoch. Vytvorenie informačného oddelenia, a oddelenia styku s verejnosťou v rámci úradu, a to s pomocou súčasných zamestnancov.

4. Hospodárenie so zdrojmi a energiou

Racionalizácia hospodárenia s tepelnou energiou, zlepšenie riadenia verejných budov a mestských bytov. Integrácia obnoviteľných a vlastných bioenergetických zdrojov.

5. Jeden za všetkých, všetci za jedného

Podporovanie rozvoja malých a stredných podnikov. Konkurzné poradenstvo, ktoré neprispieva len k rozvoju mesta, ale informuje aj malé a stredné podniky o rôznych konkurzoch a ich požiadavkách.

6. Kultúrna renesancia Kolárova

Starostlivosť o miestne kultúrne hodnoty a objavovanie miestnych znalostí. Prehodnotenie vzhľadu Kolárovskéko jarmoku. Kultúrna jeseň, zvýšiť atraktivitu a dostupnosť Kolárovských dní. Obnovenie Kolárovskej televízie a Mestskej knižnice podľa potreby. Zmena podporného systému, odbornú a kreatívnu komisiu!

7. Vychovávajme majstrov

Vedomá výchova „náhradníkov” a to od škôlky až po maturitu. Spoločné vychovávanie „náhradníkov“ v jednotlivých športových odvetviach. Otvorenie podpornej športovej triedy, neskôr založenie športovej školy. Založenie veslárskeho a kajakového klubu, využime naše vody.

8. Skutočné plus

Dlhodobý rast príjmov v rozpočte. Rozvíjanie cestovného ruchu, zo začiatku rozvíjať už existujúce, neskôr vytvárať nové možnosti. Už na jar 2015 rozbehnúť turistickú kampaň „Bicyklom do Kolárova“. Vytvorenie študentského a turistického ubytovania. O čom už aj naši rodičia hovorili, toho sa naše deti možno dožijú.

9. Trvalé šetrenie

Zníženie výdavkov v rozpočte! Rekonštrukcia mestského osvetlenia. Rozumné využívanie ľudských zdrojov. Aplikácia postupov vo všetkých oblastiach verejnej správy, a to s krátkodobou návratnosťou.

10. Verejná a majetková bezpečnosť

Zlepšenie peších policajných hliadok v meste. Zlepšenie a inovácia centrálneho bezpečnostného a kamerového systému. Organizácia bezplatných sebaobranných kurzov. Efektívna spolupráca mestskej a štátnej polície. Registrovanie migrácie a obyvateľstva Rómov.

11. Ochrana životného prostredia

Prehodnotenie hospodárenia s odpadom, zabezpečenie výhodného zľavového systému. Modernizácia separačného dvora. Výstavba systému na čistenie odpadových vôd. Organizovanie ekologických prechádzok s obyvateľmi nášho mesta. Sadenie krajinných rastlín.

12. Sociálna sféra

Stavba mestských nájomných bytov v južnej zóne. Získanie podpory v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb. Opätovné zavedenie projektu “Sociálna práca” v osade Dankó Pistu. Drogová prevencia, neustála kampaň pre študentov. Bezbariérová úprava centra mesta a verejných budov.

+1 Založenie štipendia helloGúta sociálnej nadácie

  • Tibi
  • Richi
  • Adrian
  • Ati
  • Erno
  • Tomi
  • Szili

Forró Tibor

Narodil som sa v roku 1984, v deň letného slnovratu, vtedy, keď je deň najdlhší. Moja matka, Adrianna Madarászová je sestrička, otec Forró Tibor pracoval ako murár. Vždy som ich videl pracovať s cťou, preto to robím aj ja dnes. Dlhé roky žijem v šťastnom vzťahu tu, v Kolárove, kde s mojou priateľkou snívame o našej spoločnej budúcnosti.
Svoje štúdiá som začal na Základnej škole na Ulici Viktora Palchovicha (stará škola, dnes už Základná škola Rákocziho), potom som na Cirkevnom gymnáziu v Kolárove zmaturoval. Počas nasledujúcich ôsmich rokov som získal dva diplomy, a to zo strategického manažmentu a z kibernetiky. Nasledujúcich 6 rokov som pracoval vo firme IDTech s.r.o. ako obchodný zástupca, s ktorou máme do dnešného dňa zopár spoločných projektov.
S mojím priateľom Adriánom Kovácsom dnes už rozširujeme naše vlastné podnikanie, neustálym hľadaním nových výziev. Moje športové aktivity najviac definuje basketbal, Basketbalový klub BC Knives som spolu s ďalšími členmi založil v roku 2009, odkedy som aj predsedom. Rok po založení basketbalového klubu som sa stal aktívnym zakladateľom združenia helloGúta, kde sa obklopujeme nezištnými ľuďmi, ktorí sú pripravení konať a organizovať rôzne podujatia.
Moje skúsenosti vo verejnej správe nadobúdam od roku 2010 v kolárovskej samospráve a mestskej rade. Moju odbornú znalosť som aplikoval vo výbore rozvoja mesta, rovnako aj v Rade slovenskej základnej školy. Náš program s pomenovaním „Nový uhoľ pohľadu” sme dali dokopy viac-menej na základe mojich skúseností nadobudnutými počas pôsobenia v samospráve. Do programu sme zakomponovali nápady a predstavy spojené s napredovaním a rozvojom mesta. Pevne verím, že všetky naše predstavy sa nám podarí uskutočniť v praxi, a odhodlane, spoločne (!) vybudujeme mesto, kde sa bude dobre žiť a ľudia tu budú žiť radi!
Na to ale budem potrebovať Vašu dôveru. Prosím, aby ste ma 15. novembra poctili Vašim hlasom, aby som mohol aj naďalej vykonávať svoju prácu pre Vás, pre Teba a pre Kolárovo! Ďakujem každému!

Kiss richárd

Volám sa KISS RICHÁRD, mám 33 rokov a pochádzam z Kolárova. Sedem rokov som žil so svojimi rodičmi na Veľkom Ostrove. Môj otec je maliar, moja matka je krajčírka, ktorá sa zaoberá svojim remeslom od môjho narodenia. 18 rokov sme si privyrábali poľnohospodárstvom. Keď sa narodil môj brat, presťahovali sme sa do Kolárova. Už je tomu 26 rokov. 5 rokov som navštevoval Základnú školu Matej Korvína, neskôr som pokračoval na Cirkevnom gymnáziu v druhom ročníku, kde som aj zmaturoval. Počas toho som sa venoval viacerým aktivitám. Osem rokov som bol členom kolárovského Judo klubu, ktorého členom som opäť aj dnes. Sedem rokov som tancoval spoločenské tance a bol som aj členom kolárovského turičného sprievodu. Úspešne som sa zúčastnil viacerých školských súťaží, ako napríklad futbal, hádzaná, náboženské súťaže.
Po dokončení gymnázia som sa prihlásil na Univerzitu Komenského v Bratislave, na odbor telocvik, kam som sa nedostal kvôli nehode. Potom som sa zamestnal vo firme Kromberg-Schubert v Kolárove. Po roku práce v tejto firme som sa pripojil k ozbrojeným silám Slovenskej republiky a absolvoval som vtedy ešte povinnú vojenčinu. Po ďalšom roku vo firme na výrobu káblov som odišiel do Izraela, a to kvôli vyššiemu zárobku. Tam som rok pracoval ako čašník. Neskôr som sa zamestnal u lodnej spoločnosti Princess Cruises, vďaka čomu som precestoval polovicu sveta, spoznal množstvo kultúr a naučil sa anglický jazyk. Po rokoch sme sa s priateľkou presťahovali do Anglicka, kde som pracoval ako manažér v reštaurácii, neskôr ako osobný šofér. Vtedy som si uvedomil, že sa chcem vrátiť domov, do Kolárova, kde mám rodinu aj priateľov. Šesť a pol roka pracujem ako vedúci predaja z domu (home office) pre firmu Horst Klaes GmbH, ktorá sa zaoberá softvérovými riešeniami pre firmy vyrábajúce okná.
Tri roky som členom združenia helloGúta, a ako aj moji kolegovia, tak sa aj ja aktívne zúčastňujem aktivít, ktoré spoločnými silami a tímovou prácou organizujeme. Pred dvoma rokmi sa mi narodil syn, ktorého vychovávame spolu s mojou priateľkou. Mojím cieľom je, aby môj syn vyrastal v takom meste, kde sa ľudia cítia dobre, kde majú aj mladí príležitosti a nemusia cestovať za prácou do zahraničia.
Preto Vás prosím, príďte voliť a dajte hlas siedmim zástupcom združenia helloGúta, pretože len spoločnými silami môžeme dosiahnuť svoje ciele!

Vopred ďakujem!

Kovács Adrián

Narodil som sa v roku 1982 v Komárne. Moja matka, Marta Kovácsová (rodená Kis), pracovala ako operátorka výroby, môj otec Ferenc Kovács bol autoopravár. Moja manželka, Hajni (rodená Bezúr) pracovala ako sestrička v bratislavskej Univerzitnej nemocnici na internom oddelení. Hrdo môžem povedať, že mám šťastnú a peknú rodinu. Máme dve malé deti, Enikő (4) a Levente (2).

V Kolárove som navštevoval Základnú školu na Palkovichovej ulici, neskôr som pokračoval v Komárne na Strednej škole poľnohospodárskej, po ktorej som chodil na nadstavbové štúdium na Strednú priemyselnú školu. Povinnú vojenskú službu som absolvoval na čerpacej stanici v Komárne, ale potom som vycestoval za dobrodružstvom do Dánska. Tamojšie spolužitie a ochota pomôcť druhým ma dodnes nadchýna a som ňou ovplyvnený.
Po návrate zo zahraničia som pracoval u svojho priateľa Attilu Forgácsa, neskôr po úspešnom absolvovaní skúšok som pracoval v SBS firme. Vyskúšal som sa v mnohých pracovných pozíciách. Bol som poisťovací maklér, neskôr operátor v maďarskej firme Nokia, skladový správca, potom SAP koordinátor (kde sme vlastne riadili produkciu). Neskôr som začal podnikať, pomocou úveru, ako množstvo iných ľudí.
Otvoril som PC obchod v Nesvadoch, ku ktorému patril aj jeden on-line obchod, v Kolárove som sa zaoberal prepravou osôb. Pri tomto podnikaní mi pomáhal Forró Tibor. Neskôr ma začali zaujímať dejiny nášho mesta, zbieral som dostupné informácie, takto vznikla webová stránka villagutta.sk. Popri spoznávaní dejín mesta ma zaujíma šport, astronómia a milujem aj fotografovanie. V prvom štvrťroku 2014 sme sa viacerí rozhodli, že spustíme helloAstro – amatérske astronomické združenie, v ktorom som predseda. Na akciách, ktoré sa doteraz uskutočnili, sme si vymieňali skúsenosti o astronómii, nočnom fotografovaní a o astrofotografovaní. S radosťou sme prijali pozvania základných škôl a prednášali sme. Dosiahol som svoje ciele! Za veľmi dôležité považujem sebavzdelávanie. Musíme byť pripravení konať! Združenie HelloGúta považujem za moju srdcovú záležitosť. Sme príkladom pre ostatných, rozrastáme sa bez náboru členov a všetci sme aktívni v činnostiach pre spoločnosť. Vytvorili sme viac než 50 pracovných miest. Niekoľko tisíc ľudí sme povzbudili prostredníctvom našich športových a kultúrnych podujatí.
V živote som neustále hľadal nové a nové výzvy. Za oveľa dôležitejšie ako vytvorenie materiálneho zabezpečenia predpisovaného dnešným uponáhľaným svetom považujem vytvorenie a udržanie nemateriálnych, duševných hodnôt. Myslím si, že práve toto je tajomstvom šťastného života

Naším volebným mottom je “Nový uhoľ pohľadu”. My za Tebou stojíme, postav sa aj Ty sám za seba! Prosím, dajte hlas kolárovským mladým ľuďom!

Forgács Attila

Volám sa Forgács Attila. Som spoluzakladateľom Občianskeho združenia helloGúta, pracovitý mladý muž z civilnej sféry. Tridsať rokov žijem v Kolárove, už aj môj prastarý otec bol Kolárovčan. Svoje vzdelanie som začal na Základnej škole Mateja Korvína, v Komárne som zmaturoval na Strednej priemyselnej škole, neskôr som študoval na Vysokej škole „Modern Üzleti Tudományok“ v Maďarsku, neskôr som bol študentom Univerzity „Nyugat-Magyarországi Egyetem”. Tento rok som sa prihlásil na Vysokú školu Danubius, odbor politológia a verejná správa. Momentálne pracujem v komárňanskom Jókaiho divadle ako prevádzkový referent.

V roku 2011 sme s mojimi priateľmi založili aj teraz aktívny Contendo MMA klub bojových umení, kde som predsedom. Všetkými silami a vedomosťami sa sústreďujem na to, aby sa moje rodné mesto stalo obývateľné a stalo sa silným regionálnym centrom. V roku 2012 som bol členom združenia, ktoré podporovalo vrátenie mena mesta na Gúta. Už štyri roky pracujem v združení na udržane kultúry a kultúrnych pamiatok. Za úspech považujem to, že na môj návrh bola vypracovaná kultúrna stratégia mesta Kolárovo, pomocou ktorej sa významne ovplyvňuje rozvoj kultúrneho života.
Okrem toho som pomáhal môjmu priateľovi poslancovi Tiborovi Forróovi v poslednom cykle, veľa som sa za tento čas naučil o riadení mesta. Zocelili sme sa, sme silnejší a nevidíme len vrchol ľadovca, ale aj to, čo je pod ním.
Združenie helloGúta sa za pár rokov stalo hnacou silou verejného života. Máme za sebou nespočetné množstvo športových, dobročinných, enviromentálnych a kultúrnych podujatí, ako napríklad DGSprint, Deň Zeme, helloKopter, Slam Poetry, Atlas života, tohoročné desiate výročie HipHopFelvidék, a ešte by som mohol pokračovať.

Neustále sa úspešne zúčastňujeme konkurzov, plánujeme, organizujeme. Pre našu prácu je vždy charakteristická náročnosť a snaha byť príkladom ostatným.
Toto vieš aj Ty, veď sa poznáme!
Preto s čistým svedomím odporúčam seba aj všetkých ostatných členov helloGúta ako kandidátov na poslanca.

My za Tebou stojíme, postav sa aj Ty sám za seba, príď 15. novembra voliť a daj nám svoj hlas!

Ďakujem!

KÁRPÁTY ERNŐ

Vedúci športu, športovec, člen združenia helloGúta, mladý muž pripravený konať

Od svojho narodenia, čiže už 26 rokov, žijem v Kolárove. Všetko sa mi spája s týmto mestom, svoju budúcnosť vidím len tu. Moje štúdium som začal na Základnej škole II. Rákóczi Ferenc, po ktorej nasledovalo komárňanské Gymnázium J. Selyeho, kde som úspešne zmaturoval. Po prestávke, ktorá trvala jeden rok, som sa zapísal na Univerzitu J. Selyeho, kde som získal diplom v odbore manažmentu a podnikania. Už siedmy rok pracujem u jedného mobilného operátora ako obchodný zástupca.
Od môjho detstva mám blízky vzťah k športu. Mal som len 10 rokov, keď som sa zapísal na džudo tréningy. Bola to láska na prvý pohľad! Počas mojej športovej kariéry som mal množstvo úspechov ako na štátnych, tak aj na medzinárodných podujatiach. Vďaka športu som sa naučil, že na získanie úspechu alebo pozitívneho výsledku treba tvrdo pracovať a vždy musíme mať pred očami svoje ciele. Popri aktívnom športe som nepretržite sledoval činnosti kolárovského Judo klubu, na jeho budúcnosti mi záleží. Vďaka mojej pracovitosti som sa najprv dostal do vedenia klubu, tento rok som sa stal dokonca vedúcim klubu. Je to veľká pocta, že môžem byť vedúcim klubu so 40 ročnou minulosťou.
Moje členstvo v združení helloGúta sa začalo pred štyrmi rokmi. Dostal som sa do takého združenia, kde je pre každého, ako aj pre mňa, dôležitá budúcnosť nášho mesta a plnenie úloh spoločenstva. Zorganizovali sme spolu množstvo podujatí a akcií, pomocou ktorých sme priniesli novú vlnu do nášho športového aj kultúrneho života.
Moju tímovú prácu a pripravenosť konať by som chcel dostať na vyššiu úroveň, pre lepšie, krajšie a obývateľnejšie Kolárovo. Vás by som chcel poprosiť o pomoc! Hlasujte na mňa a na kandidátov združenia helloGúta!
My za Tebou stojíme, postav sa aj Ty sám za seba!

TOMÁŠ ANGYAL

Dovoľte mi, aby som sa v krátkosti predstavil. Volám sa Tomáš Angyal, mám 27 rokov, som podnikateľ a aktívny člen združenia helloGúta. 9 rokov som navštevoval Základnú školu v Kolárove, dnes už nazývanú Základná škola Mateja Korvína. Tých 9 rokov považujem za najlepších 9 rokov môjho života, pretože za ten čas som si tu osvojil svoje základné vedomosti, tu som spoznal najlepších priateľov, tu som vyrástol. Želám si, aby aj moje deti v budúcnosti mali rovnako šťastné, nezabudnuteľné detstvo, aké som prežíval aj ja. Na tomto mali veľkú zásluhu aj moji rodičia, Terézia Angyal a György. Po ukončení základnej školy som navštevoval Strednú priemyselnú školu v Komárne, odbor strojárstvo. Vďaka mojim technickým zdatnostiam som dané štyri roky bez problémov absolvoval, nakoniec som sa ale nerozhodol zostať pri odbore strojárstvo. Aj moji profesori si všimli, že moje informačné znalosti presahujú priemer, preto mi často zverili do rúk servis a údržbu počítačov a sietí v škole. Po maturite teda nebolo žiadnou otázkou, že sa chcem zaoberať informatikou.
Po maturite som si takmer okamžite našiel zamestnanie v jednom PC obchode v Kolárove. Moje hobby z detstva sa mi stalo povolaním. Rok na to som už bol informačný technik na Mestskom úrade, kde som sa zdržal poldruha roka. Tu som sa bližšie oboznámil s mestskou správou. Medzitým som si s mojím priateľom Ákosom Keszelim založil vlastný podnik, počítačový obchod, ktorý sa za dva roky vďaka investovaným skúsenostiam nespočetnému množstvu energie rozrástol na najväčší PC obchod v Kolárove. Tu sme sa nezastavili, dnes už s priateľmi spravujeme dva maloobchody a veľkoobchody, zamestnávame takmer 20 zamestnancov. Hoci som ešte mladý, nesiem zodpovednosť za množstvo ľudí. Rýchlo som musel dospieť na pozíciu šéfa firmy, a myslím si, že sa mi podarilo. Slogan našej firmy, „Vyriešime to”, odzrkadľuje aj môj prístup. Ľudia sa na mňa obracajú s dôverou, keď potrebujú vyriešiť istý problém. Túto pripravenosť konať a dynamiku by som rád transformoval aj do všeobecného blaha. Od roku 2013 som členom združenia helloGúta, odvtedy, čo ma vyhľadal Forró Tibor. Myslím si, že v tomto združení som našiel to, čo som hľadal – rovnaké záujmy.
Hoci sa považujem za človeka zmýšľajúceho novodobo, považujem za dôležité aj staršie zvyky a tradície. Rovnako považujem za dôležité aj sebarozvíjanie: veľa čítam a chodím na podujatia, prednášky. Rád sa učím nové veci, nebojím sa výziev. Takmer sedem rokov žijem šťastne so svojou priateľkou. Ak si myslíte, že som hoden Vášho hlasu, prosím dajte hlas mne a mojim priateľom!
„My za Tebou stojíme, postav sa aj Ty sám za seba!“
Ďakujem.

MAROSI SZILÁRD

Narodil som sa v Komárne, v roku 1979. Moja matka je Mária Marosi, otec Marosi Štefan. Vo svojom štúdiu som pokračoval v Kolárove. Po povinnej vojenskej službe som sa snažil rôznymi spôsobmi udržať nad vodou. Nikdy som sa nenechal zastrašiť manuálnou prácou – bol som stolár, murár, tesár, roznášač pizze, maliar, podnikal som….
Neskôr, v roku 1993, moji rodičia založili firmu UNITEL s.r.o. Ako člen rodiny som samozrejme aj ja bol súčasťou firmy. V roku 2006 som od svojho otca prevzal vedenie. Cítil som vnútornú potrebu viesť ďalej firmu, keďže môj otec na nej pracoval veľmi veľa a rozširoval ju. Trvalo veľmi dlho, kým sa firma zas dostala do zelených čísel, ale oplatilo sa to. Dnes už môžem s hrdosťou povedať, že v širšom regióne sme s takýmto profilom jediná firma. Zo začiatku sme sa zaoberali len rôznymi druhmi obrábania pôdy, ale za krátke obdobie sme rozšírili našu ponuku služieb. Množstvo telekomunikačných systémov sme vybudovali spoločne. Pred štyrmi rokmi sme sa začali zaoberať aj internetom, ktorý sme neskôr rozšírili aj o digitálnu televíziu. Dnes som už aj hrdým majiteľom PC obchodu. Za toto všetko môžem ďakovať aj tomu, že sa mi okolo seba podarilo zorganizovať dobrý tím. Mojim mottom je, že spokojný zákazník je najlepšia reklama.
Presne takúto efektivitu a ochotu som vnímal aj u členov združenia helloGúta. Zo začiatku som sa zo všetkých mojich síl snažil podporovať ich, neskôr som začal cítiť, že by som mal patriť k nim. Zastupujú a podporujú presne to, čo je aj mojím mottom: Nič nie je nemožné! Rád by som spravil niečo užitočné pre moje mesto, pretože si myslím, že nie všetko tu funguje tak, ako by malo, hoci podmienky sú vhodné. Treba sa chopiť každej možnosti, z ktorej by mohlo mesto profitovať. Snažím sa spraviť čo najviac pre spoločnosť a komunitu, v ktorej žijem. Čo môžem sľúbiť je, že ak v niečom uvidím čo i len malú šancu na to, aby bolo naše mesto krajšie a lepšie, toho sa uchopím a dokončím to. Bol by som rád, ak by si všetci uvedomili, že v tomto meste a regióne je nespočetné množstvo možností, len je potrebné, aby boli úvahy, rozmýšľanie a hádky nahradené činmi a výsledkami.
Prosím, dajte svoj hlas ochote konať a výsledkom. Ak mne a členom združenia helloGúta preukážete dôveru, my sa za Vás, Teba postavíme!