Denník: 25.Zastupiteľstvo (len maďarská verzia zatiaľ)

Preambulum: Dostal som už mnoho krát od vaicerích z Vás dotaz, že by bolo dobré keby som niektoré časti písal aj v slovenčine. Mno, momentálne by to bolo ťažko realizovateľné, ale v budúcom roku, ak sa nám podarí, už budeme mať dvojjazične celú stránku. Kde sa plánuje aj v komentoch preklad jednotlilvých častí mojho blogu do slovenčiny. 

Spáť