helloMezőberény

A mai önkormányzati ülésre Mezőberény testvérvárosunk küldöttsége érkezik. Három képviselő kivételével Gútára érkezett az egész képviselő testület Mezőberényből. Siklósi István polgármester bevezetőjében megköszöni, hogy itt lehetnek. Majd kiemeli a két város közti együttműködés fontosságát, továbbá szorgalmazzák a két település közti gazdasági együttműködés fejlődését. Majd Kőrösi Mihály berényi képviselő, a mezőberényi értéktár bizottság elnöke, számol be mezőberényi értéktárról majd a két város közti együttműködésről az értéktárak bemutatása ügyében. Az idei vásárkor érkezik a berényi képviselet, hogy bemutassák településük értékeit a gútaiaknak. Majd a gútai képviselet érkezik Augusztus 20-án Mezőberénybe. Hogy hol van Mezőberény, hát itt:

Capture

A mai összejövetel célja, hogy egy helyi értéktár készüljön gútán, melyet a későbbiekben Mezőberényben is be tudunk mutatni. Samu Pista, a kultúr bizottság elnöke, terjeszti be a javaslatot, mely szerint Gúta csatlakozzon a “Felvidéki értéktár” projektbe. Ezen keresztül pedig a “külhoni értéktár” vonal mentén a Magyar Nemzeti értéktároz (hungarikum): Gúta esetében nagyon sok olyan értékünk van, melyeket újra meg kell találnunk, melyek bekerülhetnek a nemzeti értékek közé. Igaza van, tavaly két ügyben el is indult a lobbi: 1. Pista részéről a gútai kattancs, 2. részünkről: gútai Sortánc. A gútai értéktár bizottság is megalakult ma, melynek 15 tagja lesz, 14 név meg is van a 15.tag személye nem tisztázott. A tagok: a kultúr bizottság tagjai, valamint Kürti Endre, Madarász Robi, Angyal Béla és a mai ülésen jóváhagyott két tag a Polgármester és jómagam (mint az idegenforgalmi bizottság elnöke). Siklósi István elköszön a testülettől a képviseletük nevében,  megjegyzi nem a bizottság hanem a munka és az értéktár a fontos, majd hozzáfűzi idén 15 éves a két város közti együttműködés!

És most “kezdődik” a mai önkormányzat ülése. Az első részben az iskolaügyi anyagokkal kezdünk. Takács Imre terjeszti be az óvodai beiratkozások alakulását. Hát, annyi biztos, hogy jövő év áprilisában nem azon fogunk gondolkodni melyik magyar alapiskolánkban mennyi osztály lehet…mondom sokat sejttetően. A következő pont az iskolaügyi anyagból: Návrh na pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu základných škôl a školských zariadení v školskom roku 2016/2017 ( z. 596/2003 Z.z. §5 ods.7 písm. i). Na ezt a pontot nem tudom röviden leírni, mert közben elindult egy kissebb vita a múltkori “iskola osztály” kérdéssel kapcsolatban: Németh Iveta kért szót, hogy elmondja, utánajárt a törvényi hátterének a márciusi döntésünknek, szerinte nem jó így ahogy van. Utána kikéri magának, hogy a múltkor “hazugnak” nevezték.  Majd Finta Zoli (hivatalvezető) kér szót “a képviselő asszony iskoláit nem vitatom, viszont az elmúlt másfél évben destruktív jelleggel folyamatosan hátráltatja a hivatal munkáját“. Kemény vádak ezek, nem tagadom több esetben volt ilyen érzésem nekem is. A “csakazértis megmondom” és a szeményes ellentétek (Bea vs. Iveta, Lacibáty “Byroni világfájdalma“, ex és aktuális hivatalvezető etc.) szerintem sok esetben az önkormányzat egységét is megbontják, na de ilyen ez a “gútai pop szakma”.  Ferencz Lacibáty szintén faktikusan (“témához”) megjegyzi: A kolléganő ellen már inkvizíció folyik. Egyedül ő a 16 ember ellen nem tud mit csinálni úgysem, de meg kell hallgatni legalább! Részben igaza van, viszont a 16-ban benne van a saját frakciójuk és jópár független képviselő is. Azt hiszem ez a vita most másról szól már… A következő érdekes programpontunk a “kisegítő iskola” helyzete. Tavaly “ideiglenesen” beköltöztek a szabadidő központba. Ma jóváhagytuk, hogy még egy évre maradnak a CVČ-ben, mivel a kerületi hivatal valahogy nem foglalkozik a problémával.

A következő programpontunk a hulladékgazdálkodással kapcsolatos változásokra vonatkozó általános érvényű rendelet, melyet Mészáros Imre osztályvezető terjeszt be. Beszámolójában felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy mostantól a lakosoknak a szennyvíz likvidálásról szóló bizonylatokat 3 évig raktároznia kell!

Majd a testület meghirdeti a főellenőr választás feltételeit és időpontját. Mivel a mandátum 5 évre szól, választást kell tartanunk. A jelentkezés beadásának határideje Augusztus 26. Majd a testület titkos szavazással választja meg az új főellenőrt a következő időszakra.

folyt.köv.

ft.

Vissza