Gútai önkormányzat – “majomország”

Ma újra ülésezik a gútai testület. Ma a magyar költészet napja, József Attila születésnapja, alkalmából Borsó Ákos két verssel indítja az önkormányzat ülését. A második verse, Weöres Sándor – Majomország, megmosolyogtatja a képvislőket mielőtt belecsapunk a lecsóba. Magam se tudtam hova tenni, miért ezt hozta és mit akart vele üzenni (ha akart, és kinek?)…

A határozatok és interpellációk kiértékelésével kezd a polgármester/hivatalvezető. Beszámolnak: szeparációs udvar ótjavításról, bio darálék elszálításáról, árvízrendszer karbantartásáról ..and many more.  Horváth Árpád polgármester beszámol még a beadott és nyertes pályázatokról. Pár érdekesség: Corvin suli tornaterme 10.000€, II.Rákóczi suli tornaterme 3.700€, VÚC Nitra nyertes pályázatok közt a város világháborús emlékmű rekonstrukciója és a helloGúta “várospropagácós” pályázata. Ez utóbbival az Idegenfrogalom fejlesztéssel foglalkozó bizottságon már el is kezdtük a munkát. Ha az égiek is úgy akarják, az idei bucsura már elkészülhet némi “gúta marketing” anyag.

Az első érdemi pontunk a Hulladékgazdálkodásról szóló határozat. Mészáros Imre terjeszti be ezt az anyagot:

Szeparacio

A fenti táblázatban látható a szeparált hulladék alakulása 2004-től, a város egészének tükrében. Jól látható, hogy a szeparált hulladék mennyisége csökken. Árgyusi Imre elmondja, hogy szerinte szükséges a hulladékgazdálkodás komplex elemzése, minél hamarabb. Az én véleményem, hogy minél hamarabb ösztönözni kell “minket”, hogy szeparáljunk minél több féle hulladékot, minél nagyobb mennyiségben. Elvégre Gúta “zöld város”, hát tegyünk is érte. Ha ehhez reformokra van szükség, melyek egyenesen érintik a polgárok pénztárcáját (pozitív értelemben, szeparációs kedvezményrendszer) tegyük meg. Az anyag további részében szerepelnek a felgyülemlett tarozások:

Hulladek tartozas

Jó kis számok ezek. A hivatal informál minket, hogy sok esetben egészen exekúcióig vitte a hulladék tartozások ügyét. Dícséretes! Ennek ellenére szépen növekszik a tartozás évről, évre. A tavalyi évben magánszemélyek tartozása 21.570€-al emelte ezt az összeget. Ez kb. 850 háztartást jelent, gondolkodjunk el ezen, amen.

A következő pontunk a városi bérlakásokról szóló általános érvényű rendelet módosítása. Koczkás Bea, alpolgármester terjeszti be a javaslatot. A legnagyobb változás az új pályázók kauciójának csökkenése, most már “csak” 6 havi kaució lesz szükséges (nem pedig 9 havi). Polgármester megköszöni Beus munkáját, elmondja ez több mint egy havi munka eredménye.

Következik a GútaTV anyaga. Januárban az ülzeti tervvel összhangban a testület jóváhagyta a 2016-os költségvetésünkben (város) a fejlesztésekre az 5.000€-nyi dotáció merítését azzal a feltétellel, hogy a TV a márciusi (mai) testületen beszámol a változásokról. Forgács Attila ügyvezető számol be a testületnek egy prezentáció keretén belül. Ezt a pontot 4 bizottság és a tanács az almúlt hetekben már támogatta, javasolta elfogadni. A testületen előadott prezentációt itt találjátok. Videóban fel is töltöttem a változásokat a Youtubra. Kíváncsi voltam, hogy mit szólnak hozzá a gútaiak mielőtt az önkormányzat véleményezi. Hát eddig több mint 2000 emberhez jutott el, miközben folyamatosan pozitív visszajelzéseket kaptunk.

Egészen eddig simán ment a testület, úgy viszonylag. Mivel a Gúta TV-ről, “rólunk” van szó, rögtön előkerül pár olyan dolog amire “figyelnie kéne” a TVnek.  Természetesen a “kormánypárt” részéről érkeznek az észrevételek. Ma legalább moderáltabb stílusban, nem úgy mint múlt héten. Madarász Robi pár pontban a lakosok véleményét tolmácsolja: helyesírsi hibák a hirdetésekben, a PAL 4:3 TVken körbe hiányzik a képből. Majd beleköt a szlogenbe, mivel: szerinte nem tudni melyik városról van szó és nem is eredeti. Tényleg? A GútaTV – Otthon a városban, szlogen nem egyértelmű? Ugyan doktor úr, kérem! Mindenesetre több mint gyanús, hogy  a tisztelt kolléga ismételten egy oldalnyi megjegyzéssel érkezett ehhez a ponthoz. Az iskolaügyi bizottság pontjaihoz sok esetben nem érkezik ennyire felkészülten. Ez bizonyára véletlen, az elmúlt fél évben, harmadjára.. Köszi Robi!  Mindezek ellenére, Attila válaszában  építő kritikának titulálva be is építi a javaslatok egy részét a leendő változások közé. Bár Robi beszéde elején biztosított minket: nem rosszból mondja amit mond. Király Bélabá’ mondogatta a történelem órán: aki azzal kezdi mondókáját, hogy nem akar hencegni az már eleve henceg..

A polgármester is értékeli az eddigi munkát és az arculat tervet: Ragazkodik hozzá, hogy ezt a logót a TV ne használja. Mivel nem jelenik meg benne a város színe, címere. Van a városnak művészeti alapiskolája, terveztessük meg, csináljuk át. Neki személy szerint a régi logó jobban tetszett.  Minority report: a testület nagynehezen megbízta Forgács urat a TV ügyvezetésével, rá bíztuk a változások véghez vitelét. Az ország egyik legjobb grafikusával dolgozott a TV, egy kemény és komoly szakmai véleményeztetésen ment át minden eleme az arculatnak. Ma szakmaiatlan szemmel, megvétózta a polgármester a várva várt változások bevezetését. Mi az indok? Hát én nem is tudom, talán Attilán nem volt sapka. Akarjuk ezt a változást, de nem ennyire.

Az alpolgármester magához ragadta a szót, és elemezte a közgyűlés szerepét, a kontroll gyakorlását. Azzal indokolta mindezt, hogy a tiltás ellenére  a TV “felrakta az internetre az arculatot“. Nos kérem ez nem igaz! Ezt el is mondtam: A Yotoube video megosztó portálra én magam töltöttem fel az általam összevágott anyagot (ami minden bizottságon ott volt). Közvetlenül utána nekem szegezi a kritikát, hogy a múlt heti városi tanács ülésről sértődötten, köszönés nélkül távoztam a GútaTV pontja után. Ez részben igaz is,  nem volt mit hozzátennem a polgármester intrikájához, az érdemi pontokat pedig már letárgyaltuk (a GútaTV az ülés végén volt). Majd előhozza, hogy a mai ülésről írt blogom címe számára sértő, meg egyáltalán “hogyhogy én tudok az ülésen blogot írni”. Az önkormányzati ülésén, a kamerák előtt. Ugyan kérem, “Bea oan aranyos vagy“! Ha ezt a pulpitoson van idő olvasni most, akkor talán ezt ma ne minősítsük. Továbbá a cím Ákos verséből van, amin mind nevettünk, de “nem örültünk“. Abba meg mindenki azt lát bele amit akar. Úgy tűnik ezt az alpolgármester asszony nagyon személyesre vette.  Nos itt el kell, hogy mondjam a városi tanács ülésén más hangnem zajlott a beszélgetés. Mikoris a polgármester a szavazás után kategorikusan kijelentette az Attilának: ezt a logót nem használhatod, megtiltom. nem volt miért, meg talán. Megtiltotta, kisz, ennyi! Három havi munka… Ezt megelőzően a pénzügyi bizottságon Koczkás Bea úgy véleményzete az arculatot, hogy: ez túl helloGútás lett. Nem kell mondanom ugye melyik politikai csoportnak az elnöke és miért a polgármester mondta ezt. Meg azt se, hogy némi párhuzam ugyan vonható (mivel a csapatunk tagjai dolgoztak ezzel), bár nem állt szándékában senkinek közülünk icepciót végezni. Az egész hóka-móka végén kértem egy C pontban módosításként: a testület hagyja jóvá a ma beterjesztett arculatváltás bevezetését. Azzal a kitéttel, hogy a felügyelőtanács és a polgármester (mint a cég egyszemélyes közgyűlése) mihamarabb jusson mán közös nevezőre a kinevezett ügyvezetővel ennek kapcsán. A módosító javaslatomat és ad-hoc az egész pontot csak Ferencz Lacibátyánk nem szavazza meg, mindezek után. Szerintem csak a blogomba akart bekerülni, vagyis bízom benne :D. A mondókám végén jeleztem, mi kiállunk az arculatváltás mellett. Sőt, amennyiben nem születik konszenzus ez ügyben, mi magunk kérjük az igazgató elleni bizalmi szavazást. Valaki közben bekiabálja: ugyan ilyen hülyeség miatt? Igen, ha szükséges bizony így lesz. Belenyúl a városvezetés és az MKP az ügyvezető kompetenciáiba. Attila közben megjegyzi mellettem: …azt mondják csak egy logó, ez nem csak egy logó. a logó valamit szimbolizál, mint a történelemben a zászlók, amikért harcoltak. kiállok a tervezet mellett, az elveink mellett kiállni nem hülyeség.. A testületen történteket tovább nem véleményezem, nehogy valaki megvádoljon egyoldalúsággal a saját agymenésem közepette a saját blogomban. Nézzétek meg az említett városi vállalat adásában, ha még lesz… Mindenesetre a helyi MKP elnöksége ma nyilvánosan vállalta: minden amit a helloGútások csinálnak árt a “hazának”. Szirintem a léc szakmailag meg lett többszörösen lett ugorva. Meglátjuk mi történik a következő napokban..

Most, hogy leviselkedtük a (Lengyel Pista tavaly elhangzott szavaival élve) “buziskodást”, folytatódik a testület ülése. Kicsit moderáltabb hangnemben, kissebb nagyobb durcizások mellett: Következik a városfejlesztési terv módosítása. Mészáros Imre, az építésügyi osztály vezetője terjeszti be az anyagot. Tavaly megnyitotta  a testület ennek a dokumentumnak a véleményezését, módosító javaslatok hozzáadását. Ezekkel együtt, a hivatal által javasolt változásokat tárgyalja most a testület (31db. módosítás):

cmz

A következő pontunk ma a 32. gútai vásár előkészületei. Finta Zoli, hivatalvezető, terjeszti be az anyagot. Elmondja idén Mezőberény testvérvárosunk részt kíván venni a vásárban, ahol prezentálni fogják településük értékeit. Érdemi nagyobb változásokkal idén a hivatal nem tervez. Samu Pista, a kultúr bizottság elnöke már pedzegeti az egységes arculatot beszámolójában. A régió- és idegenforgalom fejlesztési bizottságunkon kialakult vita vagy javaslatok összegzéseként el kellett, hogy mondjam: ahogyan most van a bucsu az nem a legjobb. Lehet ez sokkal jobb és sokkal szerényebb is, csak döntsük el végre milyen irányban akarunk vele haladni. Így ha 32. alkalommal szervezi meg a város talán jogos a kérés nemde?! Ernő kollégám kéri, hogy: a koncerthétvége kiadásait részletesen kérjük beterejszteni a testület elé informatív anyagban, mivel közpénzekről van szó. A testület a tudomásul veszi a beszámolót.

A város “déli zónájának” telek eladásával kapcsolatban a polgármester elmondja, hogy van egy megkeresés külföldi vállalkozó részéről. Aki 10 hektárnyi területen fektetne be, családi és társas házak építésének céljával. A telkeket nem venné meg, de a telkek értékének fejében építene a városnak “amit kérünk”. Szóba kerül egy új sportcsarnok építése is az adott zónában. Erről pontosabb információ a következő ülésen várható. Erről a tanácstagok már hallottak részinformációt a múlt hónapban. Ezt bizony lehetne támogatni, vagy akár egy városi uszoda építését. Netán egy űrközpontot, esetleg sípályát.. A tréfát félre téve, várjuk a pontos információkat, a frakciónk támogatni fogja egy előnyös “üzlet” megkötését. Gyors fejszámolás így előzetesben: 2ha családi ház, 3ha sorház, 5ha társas ház építése esetén a telek értéke cca. 3.25mil€! Ebből talán egy kombinált sportcsarnok/uszoda is kijöhet akár, de nem vagyok szakértő…

A következő pontunk a telekeladás, pontosabban az épület és telek eladásának a meghirdetése a Templom tér 32-es címen (LIDL). Ehhez érkezett két petíció. Az egyik Néveri Zoltán és társai nevében, mely kéri: a testület ne engedélyezze további üzletek építését melyek alapterülete nagyobb mint 300m2 (29 aláírással). A második a Fűzfa utca, Malom utca lakosai és a városi épületünk bérlői nevében íródott. Olyan célzattal, hogy a város komunikáljon a lakosokkal (petíciós bizottságon keresztül), továbbá kapjunk információt az invesztor terveiről még a meghirdetés előtt (206 aláírással). Ez utóbbit megfontolás tárgyává tettük a frakciónk ülésén is. Számunkra a lényeges kérdés, hogy most, a meghirdetés előtt, szükséges-e korlátoznunk a vevő terveit, illetve kérnünk pontos elvárásokkal kiegészíteni a kérvényt  a jövendőbeli vevő felé. A petíciós bizottság azt állítja, ha most meghirdetjük már nem szólhatunk bele semmibe. A hivatal: polgármester, alpolgármester és az építésügyi osztály vezetője is azt állítja, márpedig bele tudunk minden környezeti hatást érintő követelménybe szólni még a verseny meghirdetése után is! Fontosnak tartottam ezt tisztázni, elsősorban magunk miatt. Mivel a petíciós bizottság nézete szerint ez nem lesz ilyen egyértelmű. Én hiszek a hivatlnak, nem álljuk útját ennek a projektnek. Szépen megkértük az árát (szerény véleményem szerint túlságosan is), ha ad érte valaki 1.35mil€-t ám legyen. Ennyi pénzünk városfejlesztésre az elmúlt 6 évben összesen talán nem volt, ez egy nagy lehetőség. A petíciós bizottság tagja, Ifj.Szabó  Gábor, kért szót aki összegezte a petíciós bizottság álláspontját. Nem tagadom több esetben igazat adok neki. Árgyusi Imre javaslatát, mely szerint ma ne szavazzuk meg a meghirdetést, a testület többsége nem támogatta. Ám a többi képviselő érvelése után én sem tartottam okos döntésnek ennek a halogatását. Majd meglátjuk mikor jön az invesztor a kérésével, hogy változtassunk a városfejlesztési terven. Mert szerintem ha komolyan megadnák a kért árat, hamarosan előttünk lesz egy kérés az “elvi beleegyezésről”, amikor azt fogom mondani: nem megmondtam. Majd megkérdezem: no most hogyan tovább. Arra az esetre ha nem jönne jelentkező, kértem a testületet, hogy bízzuk meg a hivatalt, hogy a következő ülésre készítsék el a déli zónában az erre a célra már betervezett terület (mountfield- épülettel szemben) meghirdetését is. Bizonyára nem ilyen árat fogunk kérni érte, hátha úgy már érdekesebb lesz. A testület ma megszavazta a versenytárgyalás meghirdetését, eredményt Május 12-ére várunk.

Elfogyott a homok az órából, zárszóképpen következzen a dizajn center rovatunk:

Vissza