Gútai önkormányzat – “A birodalom visszavág?”

A November 10-ei választások óta ma ülésezük az újonnan választott testület érdemben először. Az első pontok közt a hivatal beterjesztette a testület idei munkatervét, e szerint idén így fogunk ülésezni ebben az évben:

A következő pont a választási ciklus szervezési rendjének a módosítása, jóváhagyása. Ide tartozik többek közt a városi tanács összetétele és a szakbizottságok is. Angyal Béla kérte, hogy mielőtt a módosítást jóváhagynánk, hozzuk létre azt a két bizottságot amit már decemberben kellett volna, azaz a Vállalkozói és városfejlesztési (Németh Iveta)  valamint a Kulturális és kulturális örökség  (Samu Pityu) bizottságokat. Valójában az én bizottságom is megszűnt, csak ebben az esetben a három munnkakörből egyet, az idegenforgalmat, az árvízvédelemhez csaptak. Béla azt is elmondja, ami többünket foglalkoztatott, hogy azokat a bizottságokat és képviselőket hagyta ki/szüntette meg a város vezetés (illetve a többségi képviselő testület), akikkel valami gondjuk van/volt vagy a választásokon vetélytárs (talán ebben a kontextusban mondhatnám ellenségnek is) volt. A hatályos törvények is kimondják, hogy a bizottságokban a képviselőknek kell dolgozniuk, amit a város szervezési rendje szabályoz, a szervezési rendünkben pedig 10 bizottság szerepel. A jelen határozati javaslatban 7 szakbizottság és annak tagjairól lesz szó, négy képviselő NEM szerepel az elnökök által javasolt összetételben: Angyal Béla, Forgács Attila, Samu Pista, Németh Iveta.
A polgármester megjegyzésében hozzátette, hogy Komárom 5 perc alatt jóváhagyta a 7 szakbizottságot, érsekújvár szintén. Ehhez Ferencz Lacibáty megmondta a tutit: “…ahhoz meg az kell, hogy a más trikójú képviselőket is tekintsétek tárgyalópartnernek még az önkormányzati ülés előtt!“.  A “más trikójú” képviselők egy részének nevében: egyetértek :).
Mivel a városvezetés, vagy akár az MKP frakció, sem engem sem Ivetkát a decemberi testület előtt tárgyalásra nem invitálta, így a kész javaslatukról tudtunk beszélni, tárgyalni. Amiben már a bizottságok száma kevesebb volt. Angyal Béla javaslatát, hogy hozzuk létre az “elmaradt” bizottságokat, 7en támogatjuk így ez a javaslat nem ment át. Marad a 7 bizottság a 10 helyett, a tagságról majd a továbbiakban tárgyalunk.

A következő pontunkat előre hozzuk, mivel megérkeztek a Nyugatszlovákiai vízművek (ZsVs a.s.) képviselői, Sztruhár mérnök úr és az igazgató úr akik röviden felvezetik a problémát és a tervezett megoldásukat, illetve megoldási javaslatukat. Azzal kezdi, hogy tudatja velünk a szlovák utca beli “javítás” már most több mint egy millió euróba került a vállalatnak. Ez rávilágított arra, hogy az eredeti terev szerint a kanalizációs rendszer (cca. 20 mil. eur) nem kivitelezhető. Ezért a vállalat úgy döntött, hogy 3 fázisban fogják oldani a problémánkat: először azt a részt épitik meg ami a jelnlegi “kapacitást” fedi (3000 lakos), a második fázisban kiépítik a városi kanalizációs hálózatot majd végül a biológia tisztítóállomás második részét és a többi háztartás rákötését. A teljes projekt tervezett befejezése 2035, árulja el az igazgató. (Wtf?!)
Attila kérdésére, hogy mikor történhet leghamarabb, hogy nem szennyezzük tovább a Vág vizét? Az igazgató válaszából nyilvánvaló, hogy leghamarabb 3 év múlva érhető el javulás. Ernő kérdésére pedig (van-e a ZsVs költségvetésében keret erre az invesztícióra) a válasz az volt, hogy idén nincs, de mire “ott tartunk” addigra már úgyis 2020 lesz. Bélának adok igazat, kaptunk már az elmúlt években ígéreteket, jártak már itt ilyen-olyan képviselők, mérnökök, igazgatók, de érdemben nem történt ez ügyben még semmi.

Annak viszont nagyon örülük, hogy komolyan vették a “wécékefés” képemet (miután jól félremagyarázták a kampányidőszakban persze) és léptek ez ügyben. Nagyszerű dolog, hogy az egész delegáció lejött a városba a vízművektől múlt héten (amire 24 órával előtte hívtak meg minket, ha nem muszáj ne legyünk ott gondolom) és munkaértekezletet tartottak a hivatalban. Nagyon remélem ennek végre kézzelfogható eredménye is lesz a közeljövőben.
A tavalyi programunkban foglalkoztunk ezzel a problematikával, fontos szerepet is kapott az egészben. Talán itt a remek alkalom, hogy tisztázzunk pár félreértést: nem, nem vízesés előtt fotóztak és nem is fotomontázs a kép, a háttérben a Vágba ömlő szennyvizünk látható. Megkerestük (el van azért rejtve a laikus szemek elől) a helyet, kivonultunk és az “iszaptenger” közepén készült a fotó ami a program “húzó” képe lett. Amit a legtöbben úgy értelmeztek, ahogy épp jónak látta, ahogyan bemagyarázták, csak nem látta meg a lényeget és nem olvasta el mit üzen. Erről van szó:

Bízom benne, hogy a városvezetés, az ezzel foglalkozó szakbizottságok, vagy akár az MKP (mert a ZsVs új  elnöke Hájos Zoltán – MKP  DS – lett) sikerrel jár, így 30 év után. Mi minden erre irányuló törekvést támogatni fogunk (a frakciónk, a helloGúta társulat), csak történjen már végre valami a szennyvíztisztító ügyében.

A tárgyalási rendünkhöz híven (így választások után már bátran) következik a polgárok számára fenntartott 17 órai blokk, ahol egy felszólaló jelezte szót kér: Tóth Péter (Nagysziget, MKP). Péter röviden számon kérte a polgármester ígéretét, mely szerint az általa delegált 15 (MKPs) külsős tag közül 7-8 ígért helyett egy sem került a 7 bizottságba, valamint kiemelte Ernő bizottságát (sport) ami példa ként szolgálhatna a többi elnöknek, mivel párttagságtól függetlenül a teljes sportpalettát lefedő tagságot állított össze. A polgármester mindössze annyit választott, hogy a bizottsági elnökök javaslatait vette figyelembe. Péter ez után azzal zárt: “..akkor nem kellett volna felelőtlen ígéreteket tenni polgármester úr”. Hát, az eddig történt személyi kérdéseket érintő javaslatra és Peti ügyére csak azt tudom mondani (képletesen): “A birodalom visszavág“, igaz halkan, de módszeresen.
Nem vagyunk a fejlődés kerékkötői, így is túl sok idő ment el az ünnepek miatt, ezért ha a többség ezt így helyesnek tartja ám legyen, de nem bánom hogy Ferencz Laci, Angyal Béla és Tóth Peti is kimondták hangosan miről is van szó most éppen.

A bizottságok tagságai a következő pontunk, az elnökök javaslatai alapján van előttünk, a tagok listája minden bizottságnál külön. Ennél a pontnál Angyal Béla ismételten elmondja, hogy szerinte “..törvényellesen hozták létre a bizottságot, valamint 4 képviselőt meg sem kérdeztek melyik bizottságban szeretne dolgozni; ..teljesen etikátlan.. ; nem helyes, hogy a szociális bizottság tagja a panzió igazgató is ahol akár a saját leváltásáról is szavazhatnak..; .. meg kell szólaltatni ellenzéki vélemémnyt is..; ..milyen termékeny viták lesznek azokban a bizottságokban ahol a város alkalmazottai a tagok?“. Ezeknél a pontoknál többször felmerült a hatalom fitogtatás, ugyan nem mondta ki senki csak finoman utaltak rá a kollégák, esetenként személyesen a bizottsági elnöknek is szegeztek kérést a tagsággal kapcsolatban. Annak ellenére, hogy Ferencz Laci, Samu Pista, Németh Iveta és Angyal Béla is több ízben nehezményezte és nem helyeselte ezt az eljárást a tagságokban nem történt a javaslathoz képest módosítás. Azt jegyzőkönyveztette Anagyal Béla és Samu Pista is, hogy az iskolaügyi és kulturális bizottság ülésein mint képviselők részt fognak venni. A bizottságok tagságait hamarosan megtaláljátok a város honlapján.
Nem mondom, hogy elégedett vagyok az eredménnyel vagy nekem jól esett, hogy a városi energetika “nem fontos” témakör szakbizottságoknak, sőt… Viszont most már jó volna ha haladnánk érdemben valamerre. Dolgozzanak, mi javasolunk, véleményezünk és szavazunk, már amiben megkérdezik a véleményünket.

A testület ülésének a végén következnek a képviselői interpellációk, ahol azt hiszem minden tolmácsoltunk lakossági vagy saját észrevételt/kérést. Biztosan nem lesz minden megoldva, de annyit ígérhetek, ha hozzám (hozzánk) eljuttatjátok észrevételeiteket tolmácsoljuk a megfelelő helyre és figyelemmel kísérjük mik a fejlemények.

A mai testületre kapott/hozott kérdéseim és kéréseim röviden:

  • A szelektív konténerek lakattal zárva és csak résnyire nyitva, körülményes egyesével becsúsztatni a válogatott szemetet
  • Több helyen a városban elég fontos és forgalmas helyeken alakultak ki nagy kátyúk, legalább a legmélyebbeket ideiglenesen javítsa meg a város
  • Az iskola utcai parkolók kiépítést kértem ismét betervezni (ismét)
  • KolByt hőrendszerének modernizálásáról kértem helyzet jelentést a következő ülésre
  • Sportcsarnok melletti futópálya megvilágítását kértem, hogy a tavaszi estékre már meglegyen (ismét)
  • A ‘JRD’ és a város közti telekcserék lebonyolítását sürgettem (ismét), a vizimalom térségének ejlesztését is ez hátráltatja többek közt..

Forró Tibor
2019.01.21

Vissza